Členové týmu

vedení týmu, teoretické analýzy, systémový návrh, vývoj optické části, měření, publikační činnost

Vývoj elektroniky, vytvoření podkladů pro výrobu, konstrukce elektronických částí

teoretické analýzy, obvodový návrh a vývoj elektroniky, tvorba webových stránek

Vývoj software pro řízení sondy, měření, publikační činnost

předzpracování a segmentace dat, parametrizace, explorativní analýza z hlediska strojového učení

návrh komunikačního modelu, konfigurace VPN

implementační práce na vývoji SW, integrace SW a testování

návrh databáze, vývoj software pro dohledové centrum, vývoj konfigurátoru databáze a podpůrných nástrojů

vývoj klasifikátoru událostí, parametrizace dat, návrh algoritmu strojového učení

František John

Návrh mechanického řešení sondy, realizace mechanikx, návrh elektronických obvodů