FEKT_barevne_RGB_CZ_100
FP_barevne_RGB_CZ_100

Optovláknový senzor mechanických vibrací

Senzorický systém pro centralizovaný dohled nad komplexními a rozlehlými objekty založený na principu distribuovaného snímání mechanických vibrací, využívající sofistikovaných metod detekce, lokalizace a identifikace pro sledování vývoje událostí v monitorované zóně v reálném čase.

Rozlehlým objektem mohou být například průmyslové podniky, objekty energetické distribuční sítě (rozvodny, vedení, elektrárny), rozsáhlé potrubní systémy pro dopravu médií (plynu, nafty, vody, aj.), dopravní infrastruktura (železnice, silnice).

Snímacím senzorem je standardní jednovidové telekomunikační optické vlákno. Systém je schopen detekovat události podél vlákna až do vzdálenosti 200 km.

Ukázky realizace funkčního vzorku senzoru