Klasifikátor zdrojů mechanických vibrací představuje moderní knihovnu pro klasifikací událostí v okolí optického vlákna, která je naprogramována v jazyce Python. Tato knihovna poskytuje možnost klasifikace události s použitím sofistikovaných metod zpracování signálů a strojového učení. Knihovna obsahuje i jednoduché API (tzv. „application programming interface“). Umožňuje jednoduše aktualizovat funkčnost a nastavení parametrizace, ale také samotné klasifikace na základě konfiguračního souboru. Balík také poskytuje možnost jednoduchého přidávání/ubírání události pro klasifikaci a je tedy flexibilní a jednoduše rozšířitelný.

Jedná se o desktopovou aplikaci pro operační systém MS Windows sloužící k zobrazení výsledků detekce aktivit a informací o stavu probíhajících měření. Je napsána v jazyce C# a využívá .NET Framework 4.7.2. Aplikace se napojuje na přístupový MQTT server k němuž je přihlášena k odběru zpráv. Detekované aktivity jsou zobrazovány v přehledném seznamu. Je možné zobrazit a živě sledovat aktivity také v mapě. Navíc je možné zobrazit historii trajektorie aktivit a průběhu okamžité rychlosti v čase.

Jedná se o softwarový systém, který umožňuje dlouhodobý přenos a uložení velkého objemu nekomprimovaných zvukových dat na vzdálený server. Data jsou přenášena pomocí TCP streamu, přičemž předpokládaná velikost datového toku je až 200MB/s, což při provozu 24/7 odpovídá celkové velikosti cca 17TB za den. Aby bylo možné dlouhodobě archivovat takto vysoké objemy dat, je v rámci systému integrována třístupňová dynamická ztrátová komprese s volitelnými parametry jednotlivých kompresních stupňů.

Vlastnosti:

  • Nezávislý a spolehlivý systém,
  • plánovaný provoz v režimu 24/7,
  • nepřetržitý příchozí datový tok v reálném čase,
  • zpracování datového toku nezávislé na dalších funkcionalitách systému,
  • denní zápis až 17 TB, max. roční zápis 6205 TB,
  • dynamická záloha příchozího datového toku za posledních x h.
  • podpora vícevláknového zpracování velkého objemu dat,
  • provádění dynamické zálohy dat na úrovni detekovaných událostí,
  • vytváření dlouhodobé historie událostí.

 

Podporované operační systémy: 64-bitová verze Windows 7/10, Ubuntu

SW