Jedná se o škálovatelný senzorický systém na bázi optických vláken se schopností detekovat, klasifikovat a lokalizovat zdroj vibrací v monitorované zóně v reálném čase. Je vhodný pro centralizovaný dohled nad komplexními a rozlehlými objekty. Systém průběžně sestavuje situační přehled a vyhodnocuje úroveň ohrožení. Velký dosah, včasná detekce a identifikace nebezpečí tímto systémem může například snížit náklady na zabezpečení infrastruktur.

Blokové schéma senzoru
Popis hardware
Popis software